Peak

EST |  ENG |

Härmati puhkemaja kodukord

Sisseregistreerimine alates  15.00 või kokkuleppel
 
Väljaregistreerimine hiljemalt  12.00

Oleme Teile väga tänulikud kui informeerite meid eeldatavast saabumisajast!

1. ÜLDREEGLID
 
1) Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras
 
2) Puhkemaja siseruumides ei käida välisjalanõudega
 
3) Kanalisatsioonitorudesse ei visata asju mis võivad ummistust tekitada
 
4) Kaminas on keelatud  põletada pakendeid
 
5) Puhkemajas on suitsetamine KEELATUD! Suitsetamine on lubatud terrassil ja õuealal, kohtades kus on tuhatoosid
 
6) Puhkemajas on keelatud kasutada lahtist tuld (küünlad jms)
 
7) Puhkemaja territooriumile ei visata prügi (taara, suitsukonid jms) ; 
 
8) Klient koristab enda järel tekitatud prügi üürileandja poolt paigutatud prügikastidesse
 
9) Jões ujumine ja paadisõit on kliendi omal vastutusel
 
10) Lastega puhkajatel palume lapsi mitte ilma täiskasvanu järelevalveta jätta – eriti jõe  läheduses!
 
11) Häiretest, kahjustustest jms tuleb puhkemaja esindajale koheselt teatada. Puuduste avastamisel tuleb kaebus esitada koheselt puhkemaja esindajale
 
12) Majutusteenuse pakkujal või tema esindajal on õigus enne Teie lahkumist ruumid üle vaadata
 
13) Võimalik on tellida koristusteenus puhkemajalt, vastavalt hinnakirjas kehtestatud hinnale
 
14) Puhkemajast lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud
 
15) Puhkemaja territooriumil palume parkida sõidukid ainult parkimiseks ette nähtud kohtadele
 
16) Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel majutusteenuse pakkujale, vastutate rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 150 EUR
 
17) Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutada puhkemaja ruume, mööblit ja nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele. Reeglite rikkumisel on üürileandjal õigus nõuda trahvi kuni 100 EUR
 
18) Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral kohustute hüvitama meile tekitatud varalise kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 EUR.

19) Palume Teil säästlikult suhtuda elektrienergia tarbimisse, st ruumist lahkudes kustutagege tuled ja lülitage välja elektroonilised seadmed.

20) Öörahu õuealal alates 23.00 - 8.00 

21) Lemmikloomad on puhkemajas lubatud eelneva kokkuleppe korral.
  
2. HÄRMATI PUKEMAJA  EI VASTUTA:

1) Kliendi poolt järelvalveta jäetud asjade eest

2) Kaebuste eest mis ei ole esitatud koheselt peale puuduste avastamist
 
3) Parklasse jäetud autode eest
 
4) Erinevate  kodukorra eiramistest tulenevate õnnetusjuhtumite eest
 
3. HÄRMATI PUKEMAJA ON KOHUSTATUD:
 
1) Korraldama võtmete üleandmise  kokkulepitud ajal
 
2) Hoidma ettemakstud broneeringuid
  
4.TULEOHUTUS
 
1) Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld
 
2) Puhkemajas suitsetamine on keelatud
 
3) Puhkemajasse saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga
 
4) Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad
 
5) Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja kindlasti ka majutusteenuse pakkujat: +372 56 561561
 
6) Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni
 
7) Juhul kui grillite, siis tehke seda vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga
 
8) Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil